LUKOSAN M 14 - 20 kg (silikonová vazelína)

249
Neohodnoceno

LUKOSAN M 14 - 20 kg

Silikonové pasty LUKOSAN M nalézají široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu.

Při jejich aplikaci se využívá zejména dielektrických vlastností, vodoodpudivosti, tepelné odolnosti, separačních vlastností, chemické odolnosti, jakož i zdravotní nezávadnosti.

Pro Lukosan M 14 je vystaven atest pro přímý styk s pitnou vodou.


  • (1 ks) Skladem
14 198 Kč
Kategorie: Silikonová vazelína
 

LUKOSAN M 14

  • nátěr touto pastou se používá ke zvýšení izolační pevnosti vnější izolace rozvoden a vedení vysokého a velmi vysokého napětí v oblastech s prašným (popílek, cement) a chemicky agresivním (oxid siřičitý, výpary kyselin, přímořské oblasti) prostředím
  • mazání kohoutů, ventilů, šoupat v zařízeních na pitnou vodu, kde dochází prokazatelně k prodloužení jejich životnosti

Aplikace silikonových past LUKOSAN M

Silikonové pasty LUKOSAN M nalézají široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. Při jejich aplikaci se využívá zejména dielektrických vlastností, vodoodpudivosti, tepelné odolnosti, separačních vlastností, chemické odolnosti, jakož i zdravotní nezávadnosti. Pro Lukosan M 14 je vystaven atest pro přímý styk s pitnou vodou.

Technické parametry

  • LUKOSAN M jsou homogenní směsi metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého. Pasty mají translucentní až slabě šedý odstín, nezapáchají a neobsahují mechanické nečistoty. Všechny vyráběné typy vykazují vysokou tixotropnost a navzájem se liší konzistencí.

 

  • Silikonové pasty odolávají trvale provozním teplotám -70 °C až +150 °C. V uvedeném rozmezí teplot mají malou změnu konzistence. Při teplotě 180 °C, která je mezní oxidační teplotou dochází na vzduchu k oxidaci kapalné složky pasty (oleje), jejíž produkty mohou působit korozívně na některé konstrukční materiály.
  • Silikonové pasty LUKOSAN M však nepodléhají oxidaci a ve vlhkém korozívním prostředí (např. oxid siřičitý, výpary kyselin) zabraňují korozi. Pasty jsou rovněž vysoce vodoodpudivé, čehož je ve využíváno např. v silnoproudé elektrotechnice k ochraně venkovních izolací. Silikonové pasty nejsou rovněž narušovány ostrou vodní párou a netěkají při destilacích za vysokého vakua. Rozpouštějí se za energického míchání v benzinu, toluenu, xylenu, trichloretylenu a jim podobných rozpouštědel na disperze. Nerozpouštějí se ve vodě, metanolu, glykolu, minerálních olejích.
  • Chemická odolnost: silikonové pasty LUKOSAN M odolávají zředěným roztokům kyselin, alkálií a solí. Naopak jsou narušovány koncentrovanými kyselinami (sírovou, dusičnou, fluorovodíkovou) a roztoky louhů (sodného a draselného). Pasty jsou inertní ke všem konstrukčním materiálům, nebotnají kaučuky, pryž ani plastické hmoty.
  • Nízké povrchové napětí kapalné složky silikonových past způsobuje dobrou roztékavost nanášených vrstev, takže pasty snadno vyplňují mikropóry povrchů, působí jako účinné separátory.

Velmi dobré dielektrické vlastnosti past se jen velmi málo mění v závislosti na teplotě, relativní vlhkosti a frekvenci. Dobře smáčejí a lnou k suchým povrchům kovů, keramiky a skla, jakož i k jiným elektroizolačním materiálům, kterým dodávají velký povrchový odpor i při 100 % relativní vlhkosti

Skladovatelnost: 24 měsíců.

Balení: plechový soudek 20kg