LUKOPREN PARAFINOVÝ SEPARÁTOR 200 ml

213
Neohodnoceno

LUKOPREN parafinový separátor

určený k separaci při výrobě silikonových forem


  • (4 ks) Skladem
334 Kč
Kategorie: Separátory a primery
 

LUKOPREN parafinový separátor

určený k separaci při výrobě forem z : LUKOPREN N 1522 , LUKOPREN N 1725 , LUKOPREN N 5221 , LUKOPREN N 5541 , LUKOPREN N 6681 , LUKOPREN N SUPER , LUKOPREN N 8100 , LUKOPREN N 8200 

Vzhled a vlastnosti
Nízkoviskózní bezbarvý až slabě zakalený roztok parafínu v bezaromátovém rozpouštědle. Po nanesení na povrch a odpaření rozpouštědla vytváří tenký souvislý film s výbornými separačními vlastnostmi vůči silikonovým kaučukům a tmelům.

Použití
Slouží k separaci ploch dvousložkových silikonových kaučuků LUKOPREN N (styk kaučuk - kaučuk) při výrobě dvou a vícedílných forem, ke vzájemné separaci HTV (za tepla vulkanizujících) kaučuků a RTV (za normální teploty vulkanizujících) silikonových dvousložkových kaučukù a jednosložkových tmelů . Umožňuje výrobu odlitků ze silikonového kaučuku v silikonové formě nebo výrobu tzv. rozebíratelných spojů. Používá se k  separaci ploch, kde vodný LUKOPREN SEPARÁTOR nedokáže dobře smočit podklad (sbaluje se do kuliček).

Způsob nanášení
LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR je připraven k přímému použití po zhomogenizování protřepáním. Aby nedocházelo k odparu rozpouštědla ze separátoru, je nutné lahvičku pečlivě zavírat. Parafín obsažený v Lukoprenu Parafínovém Separátoru se  při teplotách pod 20 °C vysazuje z roztoku v podobě mléčně bílého zákalu nebo vloček. Pro správnou funkci separátoru je třeba tento zákal odstranit ohřevem lahvičky na pokojovou teplotu (nad 20°C) a separaci provádět při této teplotě.

Vlastní nanášení lze provádět plochým štětečkem vhodné šířky podle velikosti a členitosti separované plochy. Je třeba dbát na stejnoměrnou tloušťku nanášeného separátoru a nevynechat žádnou část plochy. U zvláště jemných reliéfů, zejména obličejových částí sošek, musí být separátor nanesen v tenké vrstvičce, nesmí zatékat do reliéfů a tím snižovat věrnost otisku. V takovém případě je doporučeno provedení separační vrstvičky pomocí vatičky na špejli. V některých případech je naopak vhodné zvýšit tloušťku separační vrstvičky opakovaným nánosem separátoru, např. při výrobě tzv. rozebíratelných spojů nebo při separaci ploch silikon-silikon.

Separačním roztokem je třeba potřít i nejbližší okolní plochy, kam by mohl zalévaný kaučuk zatéci. Separaci je třeba provádět velmi důsledně, nejlépe ve dvou vrstvách a vždy vyčkat dokonalého odpaření rozpouštědla (10 až 60 min).Vzniklý film je voskově měkký a nemá velkou přilnavost k podkladu. Proto je nutné jej chránit před otěrem a namáháním formy na ohyb.

Při separaci tenké vrstvy kaučuku může dojít působením rozpouštědla v separátoru ke vratné derofmaci, která zmizí po jeho odpaření  (cca 1 hod).

Odformování se provádí opatrně, a to nejprve po obvodu formy k jejímu středu. Odstranění separačního filmu lze provést hadříkem namočeným v LUKOPREN ODMAŠŤOVAČI a následným osušením.

LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR lze pro zvýraznění probarvit organickými barvivy. Jako vhodné barvivo byl odzkoušen práškový pigment Ostaplast Blue R v množství 0,07% hm. (výrobce Ostacolor a.s.). Zabarvení separátoru pak lépe označuje separovanou plochu. Nevýhodou může být proniknutí barviva do separovaného silikonového kaučuku, které nelze odstranit.

Skladovatelnost: 24 měsíců

Balení: lahvička 200 ml