LUKOPREN N 5541 balení 5 kg

138
Neohodnoceno
  • 1 z 2

LUKOPREN N 5541 -  silikonový odlévací kaučuk na výrobu tepelně namáhaných forem (lití olova,cínu apod.)

 


  • (4 ks) Skladem
3 739 Kč
Kategorie: Odlévací silikony na výrobu forem
 

Charakteristika

LUKOPREN N 5541 je viskózní pasta, která po přídavku 1,5 % hmotnosti LUKOPREN Katalyzátoru vulkanizuje za normální teploty na silikonovou pryž s vysokou tepelnou odolností. Kromě vybraných plniv obsahuje i tepelný stabilizátor silikonového pojiva.

 

Použití

Tento typ dvousložkového silikonového kaučuku kondenzačního typu je určen především pro výrobu forem na odlévání nízkotavných kovů a pryžových součástek s vysokou tepelnou odolností. LUKOPREN N 5541 je určen na aplikace všude tam, kde jsou teploty do 250°C trvale, krátkodobě až 320°C. Je také vhodný k zalévání součástek v elektrotechnice a elektronice, kde je požadována vyšší tepelná odolnost silikonového vulkanizátu. Díky složení a zvýšené tepelné odolnosti je životnost formy vytvořené z Lukoprenu N 5541 při odlévání nízkotavných kovů výrazně delší než životnost formy z doposud používaného Lukoprenu N 1522.

 

Mísení Lukoprenu N 5541 s Lukoprenem Katalyzátorem

Lukopren N 5541 je třeba nejdříve homogenizovat rozmícháním v obalu. Následně se do pasty nadávkuje Lukopren Katalyzátor (1,5% na hmotnost pasty, 1,8 % na objem pasty) a směs se rovnoměrně promíchá. Pro mísení pasty a katalyzátoru je vhodné použít širší nádobku a bránit vmíchání vzduchu do hmoty. Poté se směs aplikuje litím úzkým pramenem nebo natíráním štětcem. Vzhledem k relativně nízké viskozitě směsi je umožněn poměrně snadný odchod vzduchových bublin, přimíchaných do směsi během vmíchávání katalyzátoru. Ještě snadnějšího odchodu vzduchových bublin lze dosáhnout evakuací směsi za pomoci vývěvy.

 

Základní parametry

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N 5541

Barva :červenohnědá

Viskozita:20 Pa.s./20 °C

Hustota:1200kg/m3

  

Dávkování katalyzátoru 1,5 % hmot. (1,8 % obj.)

 

Příklad dávkování katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N 5541:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N 5541 a navážíme nebo pipetou

nabereme 1,5 g (=ml) Lukoprenu Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N 5541 a pipetou

nabereme 1,8 ml (=g) Lukoprenu Katalyzátoru

 

Doba zpracovatelnosti:20 – 30 minut

Doba odformování:24 hodin

 

Upozornění!

Kaučuková pasta není určena k dalšímu probarvování ani k mísení s jinými přísadami např. k získání nižší viskozity, ředění, apod.

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru 1,5 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868):50-55 ShA

Pevnost (ČSN ISO 37):3,0 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37):120 %

Tepelná odolnost:- 50 až + 250°C

Měrný odpor:min. 1012 (?.cm)

Elektrická pevnost:min. 13 (kV/mm)

Lineární smrštění:0,5% max.

 

Hlavní použití:

  • výroba pružných forem pro odlévání nízkotavných kovů, jako jsou sošky, plakety, medaile (jedná se zpravidla
    o slitinu cínu, olova a antimonu s odlévací teplotou do 320°C)
  • přípravu různých pružných těsnění s určením pro zvýšené teploty litím nakatalyzovaného kaučuku do forem
    z kovů a plastů. Tímto způsobem lze velmi snadno vyrobit různé typy O-kroužků a jiných těsnicích elementů

 

 

Použití pomocných přípravků

Při aplikaci Lukoprenu N 5541 lze použít všech pomocných přípravků jako Lukopren Separátor, Lukopren Parafinový Separátor, Lukopren Primer A a N a Lukopren Odmašťovač.

  

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách.

Před upotřebením řádně promíchat!

 

Balení

Lukopren N 5541 kbelík 5 kg

 

Pozor !!!

Katalyzátor není součástí balení - objednává se samostatně dle potřeby.