LUKOPREN N 5541 sada 1 kg

75
Neohodnoceno

LUKOPREN N 5541 je viskózní pasta, která po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru vulkanizuje za normální teploty na silikonovou pryž s vysokou tepelnou odolností.

 


828 Kč
Kategorie: ODLÉVACÍ SILIKON NA FORMY
 

LUKOPREN N 5541 je typ dvousložkového silikonového kaučuku především pro výrobu forem na odlévání nízkotavných kovů a pryžových součástek s vysokou tepelnou odolností. LUKOPREN N 5541 je určen na aplikace všude tam, kde jsou teploty do 250°C trvale, krátkodobě až 320°C. Je také vhodný k zalévání součástek v elektrotechnice a elektronice, kde je požadována vyšší tepelná odolnost silikonového vulkanizátu. Díky složení a zvýšené tepelné odolnosti je životnost formy vytvořené z Lukoprenu N 5541 při odlévání nízkotavných kovů výrazně delší než životnost formy z doposud používaného Lukoprenu N 1522.

 

Hlavní použití:

  • výroba pružných forem pro odlévání nízkotavných kovů, jako jsou sošky, plakety, medaile (jedná se zpravidla
    o slitinu cínu, olova a antimonu s odlévací teplotou do 320°C)
  • přípravu různých pružných těsnění s určením pro zvýšené teploty litím nakatalyzovaného kaučuku do forem
    z kovů a plastů. Tímto způsobem lze velmi snadno vyrobit různé typy O-kroužků a jiných těsnicích elementů

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N 5541

Barva :červenohnědá

Viskozita:20 Pa.s./20 °C

Hustota:1200kg/m3

 

Lukopren Katalyzátor

Barva:čirá až slabě nažloutlá

Hustota:1050 kg/m3

Viskozita:

 

Dávkování katalyzátoru 1,5 % hmot. (1,8 % obj.)

 

Příklad dávkování katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N 5541:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N 5541 a navážíme nebo pipetou nabereme 1,5 g (=ml) Lukoprenu Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N 5541 a pipetou nabereme 1,8 ml (=g) Lukoprenu Katalyzátoru

 

Doba zpracovatelnosti:20 – 30 minut

Doba odformování:24 hodin

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru 1,5 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868):50-55 ShA

Pevnost (ČSN ISO 37):3,0 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37):120 %

Tepelná odolnost:- 50 až + 250°C

Měrný odpor:min. 1012 (?.cm)

Elektrická pevnost:min. 13 (kV/mm)

Lineární smrštění:0,5% max.

 

Balení

Kartonek1kg

(pasta Lukopren N 5541 + 30 g Lukoprenu Katalyzátoru + pipeta)